Suriname is carbon negative but needs a plan for a sustainable future

Suriname is CO2-negatief maar heeft een plan nodig voor een duurzame toekomst

Suriname is een van de slechts drie CO2-negatieve landen (samen met Butan en Panama) ter wereld. Dit betekent dat het meer koolstofdioxide kan opnemen dan het uitstraalt. Het land is ook een van de meest biodiverse landen in Zuid-Amerika. Om een ​​land een CO2-negatieve status te geven, moet het land een negatieve CO2-balans hebben. Het land moet meer koolstofdioxide kunnen opnemen dan het uitstoot.

Suriname is voor 93% bedekt met bos, dat fungeert als een enorme koolstofput; met andere woorden, al die bomen vangen schadelijke koolstofdioxide op of zuigen ze op, en de veengebieden van het land slaan tot 35 miljard ton koolstofdioxide per jaar op.

Suriname is paradoxaal genoeg extreem kwetsbaar voor klimaatverandering. Stijgende zeespiegels kunnen de kustecosystemen, inclusief bouwland, schaden of vernietigen, het BBP degraderen en de woningen van meer dan 80% van de mensen schaden of vernietigen. De verwachting is dat de zeespiegel in 2050 met 0,5 tot 1,5 meter zal stijgen. Dit zal een grote invloed hebben op de economie van Suriname.

Houden de klimaatactieplannen van de armste landen ter wereld rekening met de behoefte aan ontwikkeling? Hoe zit het met de noodzaak van duurzame ontwikkeling? Het is geen gemakkelijke prestatie.

Van landen wordt verwacht dat ze deze verheven doelen gezamenlijk bereiken door specifieke, individuele of nationale doelen vast te stellen die bekend staan ​​als Nationally Bepaalde Bijdragen of NDC’s. Deze NDC’s zijn een belangrijk aspect van de Overeenkomst van Parijs en worden om de vijf jaar door de naties zelf beoordeeld en herzien.

De gewijzigde NDC’s van Suriname geven prioriteit aan vier hoofdgebieden: bossen, energie, landbouw en transport. Het zet zich in voor het behoud van 93% bosbedekking, maar is van mening dat “substantiële internationale hulp nodig is voor het behoud van deze unieke hulpbron op lange termijn.”

Related posts

Leave a Comment